Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

  • Horti-House
  • 2470 Retie
  • België

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

  • Als een aanbod slechts een bepaalde geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld in ons aanbod.
  • Er wordt steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.
  • Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Artikel 4 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Onze prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, de fabrikant de tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 5 – Betaling

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact/Mistercash, Creditcard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd aan het adres wat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Horti House is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn gemaakt tijdens het ingeven van het leveringsadres.

Als een artikel niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant hier niet mee akkoord is, kan hij de bestelling annuleren. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door Horti House.

Artikel 7 – Klachten

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via info@hortihouse.be we proberen de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Scroll naar boven